en

Joe zkouška HWT

16. 8. 2015

Joe složil zkoušku z pasení HWT CS. Počet bodů 87. Rozhodčí: Miroslav Vostřez. Za všechno patří velký dík Martinu Mačkovi.